Entydig identifikation af farmaceutiske produkter

I EU har der siden 2019 været en serialiseringsforordning for farmaceutiske produkter. Producenter skal levere en datamatrix-kode, som tjener til en unik identifikation og godkendelse. Denne indeholder f.eks. produktkode, serienummer og nationalt refusionsnummer, batchnummer og udløbsdato. Informationerne kan varieres individuelt, takket være moderne produktionsteknikker. Dette øger sikkerheden og gør dokumentationen lettere.

I Rusland har det siden begyndelsen af 2020 været et krav at leverandører af farmaceutiske produkter mærker deres produkter med en såkaldt kryptokode. Disse råder over en ekstra verifikationsdel og dermed en meget større datamængde. Takket være avanceret produktionsteknologi er Faller Packaging i stand til at trykke disse komplekse koder.

Etiketter kan bruges til at anbringe de to-dimentionelle koder på enten den primære eller sekundære lægemiddelemballage. Faller Packaging trykker alle typer farmaceutiske etiketter med serialiserede koder. Også vedrørende fremstillingen af de såkaldte Bollini-etiketter til beskyttelse mod manipulation, er Faller Packaging en kompetent partner.

Download

Whitepaper - Serialisierung
Whitepaper
Produktdatenblatt - Multipage ohne Laminat
Produktdatenblätter

Din kontaktperson

Fred Christensen
Account Manager Sweden & Norway
Nogen spørgsmål?
Vi er her for dig
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.