Jednoznaczna identyfikacja opakowań farmaceutycznych

W celu bezpiecznej ochrony produktów farmaceutycznych, takich jak leki, przed podrabianiem, większość krajów wdrożyła surowe przepisy w zakresie serializacji. W UE, na przykład, rozporządzenie delegowane 2016/161 obowiązuje od 2019 roku: Zobowiązuje ona producentów środków farmaceutycznych do wyposażenia swoich produktów w odpowiednie zabezpieczenia, dzięki którym każde pojedyncze opakowanie będzie wyraźnie identyfikowalne i autentyczne. 

W Europie serializacja produktów farmaceutycznych odbywa się za pomocą kodu 2D Data Matrix na opakowaniu. Zawiera ona różne informacje:

  • kod produktu określający produkt leczniczy,
  • numer seryjny,
  • krajowy numer identyfikacyjny zwrotu kosztów lub jakikolwiek inny krajowy numer identyfikacyjny,
  • numer partii oraz
  • datę ważności.

Podobne przepisy obowiązują na przykład w Chinach, gdzie obowiązuje kod kreskowy 128C (tzw. kod chiński), kody kryptograficzne w Rosji  oraz ustawa o jakości i bezpieczeństwie leków (DQSA) w USA. Wymagane tutaj kody zawierają czasem nawet większą ilość danych niż europejskie kody 2D Data Matrix i dlatego są bardziej skomplikowane do wydrukowania.

Najnowocześniejsze możliwości produkcyjne Faller Packaging pozwalają mu na bezproblemowe drukowanie wszystkich kodów seryjnych na pudełkach składanych. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu posiadamy również rozległą wiedzę w zakresie kodowania etykiet samoprzylepnych, co jest szczególnym wyzwaniem ze względu na dużą różnorodność stosowanych materiałów. W ten sposób wspieramy producentów środków farmaceutycznych w pełnym dostosowaniu się do przepisów i wymagań międzynarodowych rynków w zakresie serializacji leków i wyrobów medycznych.

Materiały do pobrania

Whitepaper - Serialisierung
Whitepaper

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych informacji

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.