Niezawodne rozwiązywanie problemów w branży farmaceutycznej

Przemysł farmaceutyczny i branża opieki zdrowotnej to jedne z najważniejszych sektorów gospodarki – a w czasach rosnącej globalizacji oraz szybko rosnącej i starzejącej się światowej populacji, ważniejsze niż kiedykolwiek. Jednocześnie branża ta stoi w obliczu różnych wyzwań, na przykład:

  • nowe i cyfrowe technologie
  • coraz bardziej rygorystyczne przepisy
  • coraz mniejsze rozmiary partii
  • coraz krótszy czas wprowadzania na rynek

Aby rozwiązać te problemy, ważną rolę odgrywają również odpowiednie materiały opakowaniowe. W końcu opakowanie leku stało się wielofunkcyjne: Jest to nośnik informacji i reklamy, ochrony przed sfałszowaniem i manipulacją, element ułatwiający obsługę i stosowanie w jednym. Do tego szerokiego zakresu zadań potrzebne są innowacyjne i przemyślane rozwiązania w zakresie opakowań, które są do ostatniego szczegółu dostosowane do danego zastosowania.

Jako dostawca kompletnych rozwiązań w zakresie pudełek składanych, etykiet samoprzylepnych, ulotek do opakowań i produktów kombinowanych, firma Faller Packaging posiada w swoim portfolio odpowiednie rozwiązania dla wszystkich wymagań stawianych obecnie opakowaniom farmaceutycznym – i stale je rozwija, aby być na bieżąco. Technologie cyfrowe, procesy sieciowe i ciągłe poszukiwanie nowych pomysłów wskazują drogę do pomyślnej przyszłości.

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Head Regional Business Team Dirk Fackler
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.