Łatwość otwierania i wygodna obsługa

Patrząc w statystyki, w nadchodzących dekadach liczba osób starszych w populacji światowej będzie nadal wzrastać. Jako ważna grupa odbiorców wielu preparatów w przemyśle farmaceutycznym, ważne jest, aby pamiętać o potrzebach tych osób. Oprócz takich cech jak dobra czytelność, wyraźnie widoczna data ważności, dobór kolorów odpowiedni dla osób starszych oraz unikanie błyszczącego materiału, przede wszystkim mechaniczne właściwości otwierania opakowania – tak na pytanie o idealne opakowanie, odpowiadają osoby będą w tzw. „złotym wieku”.

Wystające klapki ułatwiają otwieranie w rozwiązaniach typu easy-to-open i zapewniają szybkie i wygodne wyjmowanie. Szczególnie duże, specjalnie rowkowane klapki ułatwiają otwieranie opakowania, nawet osobom niepełnosprawnym ruchowo (wygodne wyjmowanie). Ponadto, w badaniu reprezentatywnym zidentyfikowano formaty poziome jako preferowane przez respondentów.

Komfortowa obsługa to coś więcej niż tylko pomoc przy otwieraniu. Zgodność i wygoda są również zdecydowanie wspierane dzięki specjalnym dodatkowym funkcjom opakowania i specyficznej konstrukcji. Dlatego ważne jest bezpieczne przechowywanie leku, pomoc przy jego przyjmowaniu za pomocą wydrukowanych instrukcji lub łatwe wyjmowanie urządzenia.

Chętnie doradzimy Państwu w zakresie opracowania idealnego rozwiązania dla Państwa produktu i Państwa klientów!

Nasze rozwiązania

Compliance Pack

Compliance Pack, składający się z dwóch wykrojów, wykorzystuje zakładki do oderwania, aby zapewnić zgodność ze wskazaniami lekarza podczas przyjmowania leków, zwłaszcza w przypadku konieczności przestrzegania określonej kolejności. Sama konstrukcja zapewnia także zamknięcie oryginalne dla każdego pojedynczego rzędu blistrów. W ten sposób opakowanie chroni produkt przed fałszerstwami, a pacjentów przed przyjęciem niewłaściwej dawki Dowiedz się więcej tutaj

Blister Pack

Bardzo duża, specjalnie żłobkowana klapka uchwytu ułatwia otwieranie opakowania, nawet osobom z ograniczonymi funkcjami motorycznymi. Specjalna konstrukcja zamknięcia powoduje, że klapka uchwytu nieznacznie wystaje i ułatwia dostęp do oraz otwieranie opakowania.

Otwarcie klapy zamykającej uruchamia automatyczny system zapewniający optymalną prezentację produktu – produkt leży pewnie zamocowany w swoistej kieszeni, która przy otwieraniu składanego pudełka pochyla się lekko w kierunku użytkownika. Tworzy się duża przestrzeń do szybkiego i wygodnego wyjmowania produktu. Funkcja zatrzaskiwania podczas ponownego zamykania opakowania daje konsumentowi poczucie bezpiecznego przechowywania jego produktu.

Etykieta Ergo Label

Wysokość elementów dotykowych wykonanych sitodrukiem na tej wielokrotnie nagradzanej etykiecie, która wyraźnie odróżnia się od porównywalnych produktów nawet o 0,38 mm, sprawia, że korzystanie z produktów w sektorze medycznym jest jeszcze bardziej wygodne.

Wynikająca z tego poprawa przyczepności umożliwia w szczególności starszym użytkownikom z ograniczeniami ruchowymi i pogorszoną zręcznością bezpieczne i komfortowe przyjmowanie leków. Możliwe warianty: Kształt elementów dotykowych może być dowolnie kształtowany, co dodatkowo umożliwia różnicowanie różnych produktów. 

Więcej informacji w naszym katalogu

Whitepaper - Erweiterte Kommunikationsfläche
Whitepaper

Osoba do kontaktu w przypadku dalszych pytań

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.