Oferujemy wszechstronne środowisko pracy w dynamicznym i motywującym otoczeniu, które ceni inicjatywę i odpowiedzialność. Ponadto będziesz się  cieszyć atmosferą zaufania i współpracy, wzajemnym uznaniem i niezawodnością rodzinnej firmy.  
 
Jesteśmy świadomi znaczenia odpowiedzialności społecznej, jaką ponosimy wobec naszych pracowników. Dotyczy to w szczególności bezpieczeństwa pracy, możliwości rozwoju i profilaktyki zdrowotnej, równości szans oraz pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego. To fundamentalne poczucie odpowiedzialności znajduje również odzwierciedlenie w szerokiej gamie świadczeń socjalnych dla naszych pracowników. 

 

Benefity w Fallerze

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.