Najprostszy rodzaj ulotki dołączanej do opakowania

Ulotki do opakowań, które są dostarczane tylko z nadrukiem i przycięte po bokach, ale nie złożone, noszą nazwę Plano. Ten rodzaj ulotek jest wyjątkowo nieskomplikowany, elastyczny i ekonomiczny. Na liniach pakujących producentów środków farmaceutycznych ulotki dołączane do opakowań są następnie poddawane dalszej obróbce, tzn. składane do żądanej wielkości, i wkładane do pudełek składanych. Faller Packaging dostarcza Państwu ulotki w różnych rozmiarach, formatach i z różnych materiałów, dostosowane do Państwa produktu oraz procesów i warunków produkcji.

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.