Sprawdzone rozwiązania w zakresie opakowań dla produktów farmaceutycznych i medycznych

W dziedzinie pudełek składanych istnieje wiele wariantów, które sprawdziły się już z powodzeniem w wielu różnych zastosowaniach. Te wspólne rozwiązania są dokładnie określone w Kodeksie ECMA Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Opakowań Kartonowych. Faller Packaging oferuje Państwu szeroką gamę standardowych pudełek składanych, które spełniają rygorystyczne wymogi niemieckiej ustawy o lekach, jak również wytyczne GMP i FDA. Ponadto stosujemy się do wytycznych ECMA dotyczących najlepszych praktyk w zakresie opakowań wtórnych
Do wyboru są między innymi warianty z kodami ECMA A1xxx, A2xxx i A5xxx.

Standardowe pudełka składane są z reguły klejone na klapce klejowej. Oznacza to, że pudełko jest sklejone po dłuższym boku za pomocą klapki. Aby bezpiecznie zamknąć spód opakowania, stosuje się albo klapki zamykające, albo dno wkładane.

Potencjał oszczędzania

Po złożeniu standardowe pudełka składane zajmują bardzo mało miejsca – pozwala to zaoszczędzić koszty magazynowania i transportu. Składanie odbywa się w sposób szybki i nieskomplikowany – zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Dzięki temu pudełka są praktycznym i ekonomicznym rozwiązaniem opakowaniowym dla szerokiej gamy produktów farmaceutycznych i medycznych.

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.