Dla szybkiego wejścia na rynek po zatwierdzeniu

Producenci farmaceutyczni muszą zapewnić opakowania spełniające wszystkie typowe wymagania branżowe już w momencie zatwierdzenia ich leków. 

Po wprowadzeniu leku na rynek czas jest kluczowym czynnikiem, ponieważ szybka dostępność produktu nie tylko przynosi korzyści pacjentom, ale także pomaga szybciej pokryć wysokie koszty rozwoju. 

Przy udanym wprowadzeniu na rynek, produkcja leków musi być szybko dostosowana do rosnącego popytu. Podczas gdy na początku mogą wystarczyć ręcznie ładowane opakowania, później potrzebne jest elastycznie skalowalne rozwiązanie. 

Jednakże, może upłynąć kilka miesięcy zanim nastąpi ponowne zatwierdzenie opakowania gotowego do pracy z maszyną i uruchomienie systemu. Z drugiej strony producenci, którzy budują wysoką zdolność produkcyjną jeszcze przed wprowadzeniem na rynek, ponoszą duże ryzyko inwestycyjne.

Dzięki naszej usłudze PrePackaging Service rozwiązujemy Państwa problemy i wyzwania.

W przypadku wprowadzania produktu na rynek od 1 sztuki lub kompleksowego opakowania, produkujemy Państwa opakowania ręcznie.

W przypadku nieplanowanego, rosnącego zapotrzebowania, półautomatycznie wzniesiemy Państwa opakowania.

Bardzo duże ilości produkujemy w pełni automatycznie.

Korzyści z usługi Faller PrePackaging
  • Skrócony czas wprowadzania na rynek dzięki wstępnie zmontowanym opakowaniom farmaceutycznym
  • Możliwość zarządzania ryzykiem inwestycyjnym przy wprowadzaniu na rynek
  • Skalowalność opakowań dzięki elastycznej produkcji
  • Bardziej opłacalna produkcja małych partii
  • Możliwość indywidualnego zaprojektowania opakowania
  • Wsparcie sukcesu rynkowego poprzez atrakcyjny wygląd i przyjazną obsługę
  • Indywidualna instalacja maszyn pakujących w odpowiednim czasie
Bezproblemowy serwis opakowań: od wprowadzenia do produkcji seryjnej
Bezproblemowy serwis opakowań: od wprowadzenia do produkcji seryjnej

Dzięki odpowiedniemu opakowaniu biofarmaceutyki mogą być produkowane bezpiecznie, wydajnie i w najwyższej jakości przez cały cykl życia produktu. Wraz z naszym partnerem kooperacyjnym, producentem maszyn Schubert-Pharma, prowadzimy Państwa przez złożone procesy pakowania i opracowujemy dla Państwa rozwiązania, które minimalizują ryzyko inwestycyjne.

Nasi klienci otrzymują bezproblemowy serwis dla każdego poziomu automatyzacji, od uruchomienia do produkcji seryjnej. Od fazy 3 badań klinicznych projektujemy rozwiązania opakowaniowe, których nasi klienci nie muszą dostosowywać do późniejszej produkcji seryjnej:

  • W fazie rozruchu dostarczamy Państwu wstępnie zmontowane opakowania farmaceutyczne, które mogą być napełniane ręcznie u producenta.
  • W przypadku średnich ilości opakowań producenci mogą już częściowo zautomatyzować to napełnianie za pomocą mobilnych cobotów Schubert.
  • Dla pełnej automatyzacji Schubert-Pharma opracowuje indywidualne i niezawodne systemy pakowania z górnym załadunkiem, zgodne z międzynarodowymi standardami.

WIĘCEJ INFORMACJI

Państwa osoba kontaktowa
Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.