Kilka komponentów w jednym produkcie

Faller Packaging oferuje szeroki zakres możliwych kombinacji ulotek dołączanych do opakowań lub innych komponentów. Muszą Państwo umieścić wiele informacji na ulotkach dołączonych do opakowania, podać informacje w różnych językach, mają specjalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony przed manipulacją lub chcą zwiększyć łatwość obsługi opakowania swojego produktu? U nas otrzymają Państwo kompletne rozwiązania, które w pełni zaspokoją Państwa indywidualne potrzeby.

Produktdatenblatt - Verkleben einer Packungsbeilage
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Banderolieren einer Packungsbeilage
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Einschweißen einer Packungsbeilage
Produktdatenblätter

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.