Pionierskie rozwiązania w zakresie indywidualnych opakowań

Wspólnie z naszym partnerem Perigord Life Science Solutions oferujemy globalne centrum doskonałości w dziedzinie opakowań dla usług związanych z obróbką plastyczną. Perigord jest wiodącym światowym dostawcą usług graficznych i etykietowania dla branży life science, z siedzibą w Irlandii.

W ramach współpracy oferujemy doskonałe usługi w zakresie tworzenia dzieł sztuki na każdym etapie łańcucha dostaw:

  • Doradztwo strategiczne i usługi zarządzane 
  • Kreatywne projektowanie i budowanie marki 
  • Opracowanie graficzne i etykietowanie
  • Outsourcing i zaopatrzenie w usługi z zakresu opracowania graficznego 
  • Rozwiązania z zakresu oprogramowania

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.perigord-as.com

Pobierz broszurę informacyjną
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.