Spółka zależna w 100% od Grupy Faller Packaging

Powstanie firmy
2019 - w wyniku akwizycji węgierskiego producenta ulotek Pharma Print Kft.
Produkt
Ekspert w produkcji ulotek.
Pracownicy
W Debreczynie na produkcji i w administracji zatrudnionych jest łącznie 100 pracowników.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Tilmann Wild
Director Operations Leaflets
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.