Więcej miejsca na informacje na opakowaniach

Etykiety wielowarstwowe bardzo dobrze nadają się do umieszczania dużych ilości tekstu i informacji na opakowaniach farmaceutycznych. Mogą być stosowane do wszystkich typów składanych pudełek, butelek, puszek i etui i są dostępne w różnych wersjach.
Faller Packaging oferuje np. etykiety informacyjne z 3 lub 5 stronami. Składają się one z 2 lub 3 warstw materiału przylepnego, poszczególne strony przylegają do siebie w zależności od potrzeb statycznie lub adhezyjnie. Dzięki temu można je łatwo otwierać i ponownie zamykać.

Innym wariantem jest etykieta Leporello : Jej specjalna konstrukcja umożliwia otwieranie i zamykanie 5 istniejących stron za pomocą tylko jednego uchwytu – co ułatwia obsługę. Etykieta ta może być nanoszona zarówno na płaskie, jak i okrągłe pojemniki o średnicy co najmniej 50 milimetrów.

Materiały do pobrania

Product Fiche - Info label
185 KB  /  pdf
Product Fiche - Lepo-Label
187 KB  /  pdf

Materiał na etykiety wielowarstwowe

Do materiałów używanych do produkcji etykiet wielowarstwowych można wybierać pomiędzy folią PP i PO. Do celów dokumentacji można również zintegrować zdejmowane etykiety częściowe, a także drukować dane zmienne. Faller Packaging stanowi zatem skuteczną odpowiedź na brak miejsca na opakowaniach farmaceutycznych, który jest spowodowany coraz większym zapotrzebowaniem na informacje.

Osoba do kontaktu

Hans-Jürgen Dießlin
Head Regional Business Team
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.