Rozwiązania opakowaniowe dla indywidualnych wymagań

W przypadku opakowań produktów medycznych i farmaceutycznych istnieje wiele przypadków, w których standardowe składane pudełka nie spełniają wymagań. Specyficzne i złożone wymagania klientów wymagają indywidualnych rozwiązań – dlatego Faller Packaging opracowuje również konstrukcje specjalne dostosowane do ich potrzeb, które są dostosowane do danego celu. Korzystają Państwo z naszego wieloletniego doświadczenia jako dostawcy systemowego oraz z naszego obszernego know-how w zakresie wszystkich farmaceutycznych materiałów do pakowania wtórnego, które produkujemy również we własnym zakresie.

Więcej informacji i można znaleźć tutaj

Nasza oferta konstrukcji specjalnych

Materiały do pobrania

Product Fiche - Folding carton with compartment
Product Fiches
Produktdatenblatt - Faltschachtel für KIT-Komponente
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Compliance Pack
Produktdatenblätter
Produktdatenblatt - Tamper Evident
Produktdatenblätter
Whitepaper - Eco Save Pack
Whitepaper

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.