Powstanie firmy
2023 z zakupem nowego kompleksu budynków o powierzchni 5700 mkw.
Produkt
Linia produkcyjna jest obecnie w budowie. Jako ekspert w produkcji kartonów składanych i wykończeń kartonów składanych, w przyszłości powinno być możliwe wyprodukowanie 600 milionów kartonów składanych.
Pracownicy
W przyszłości ta lokalizacja będzie oferowała 50 pełnoetatowych miejsc pracy.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Managing Director Denmark Christian Holmskov
Christian Holmskov
Managing Director Denmark
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.