Spółka zależna w 100% od Grupy Faller Packaging

Powstanie firmy
Utworzony w 2019 jako podmiot w 100% zależny od Faller Packaging Group.
Produkt
Ekspert w produkcji pudełek składanych w małych seriach.
Pracownicy
W Worms na produkcji i w administracji pracuje łącznie 30 osób.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Julian Erhard
Managing Director
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.