Ulotki typu outsert są ulotkami, które są drukowane na małych składanych karteczkach i dostarczane jako wstępnie złożone podobnie jak ulotki załączane do produktów. Krawędzie papieru są zintegrowane w produkcie, krawędzie falcowania są otwarte lub zamknięte.

 

Ulotka instruktażowa z rejestrem

Ulotka dołączona do opakowania z indeksem umożliwia użytkownikowi prostą i wygodną nawigację po obowiązkowych informacjach farmaceutycznych dotyczących leku.

Z pomocą indeksu użytkownik może szybko odnaleźć się w systemie i dotrzeć do ważnych dla niego informacji w bardzo ukierunkowany sposób. Rejestr zawiera miejsce na pozycje zalecane przez Unię Europejską.
Dodatkowo rejestr umożliwia łatwe składanie i tym samym wspomaga prawidłowe przechowywanie produktów leczniczych w oryginalnych opakowaniach z ulotką dołączoną do opakowania.

Produkcja jest zgodna z GMP, certyfikowana zgodnie z DIN ISO 9001 i odbywa się przy zachowaniu najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Tutaj możesz poprosić o próbkę produktu:

ZAMÓW ZESTAW PRÓBEK PRODUKTU

 

 

Pliki do pobrania

Produktdatenblatt - Packungsbeilage mit Register
Packungsbeilagen

Załączona ulotka z bezpiecznym zamknięciem

Poza ulotkami typu outsert z falcowaniem równoległym i na krzyż, dostępne są dwa warianty zamknięcia:

Osoba do kontaktu

Ihr Ansprechpartner im Produktmanagement ist Benjamin Rist
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.