Podstawowy element opakowań leków

Informacje o prawidłowym przyjmowaniu i dawkowaniu, możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych lub prawnie wymagane informacje są obowiązkowe w przypadku produktów farmaceutycznych. Najważniejszym źródłem informacji dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów jest ulotka dołączana do opakowania. Dzięki temu stanowią one elementarny składnik opakowań farmaceutycznych.

Wymagania stawiane ulotkom dołączanym do opakowań stale rosną. Ze względu na tak zwaną „wytyczną dotyczącą czytelności” teksty wymagają do 30 procent więcej miejsca, ponieważ muszą być czytelne. Ponadto, coraz częściej stosuje się ikony lub zdjęcia, które wspierają przyjmowanie i stosowanie terapii. Wszystko to zwiększa powierzchnię ulotki i prowadzi do zwiększenia formatów, które nie mogą być już produkowane przy użyciu konwencjonalnych procesów i schematów składania.

Dlatego Faller Packaging oferuje szeroką gamę ulotek do opakowań spełniających różne potrzeby, które można łatwo zintegrować z linią pakującą. Pozwala to na wygodne i niezawodne dostarczanie pacjentom wszystkich potrzebnych im informacji.

Dzięki naszym dwóm zakładom produkcyjnym w Binzen na południu Badenii i Debreczynie na Węgrzech dysponujemy dużymi mocami produkcyjnymi – w ten sposób zapewniamy niezawodne dostawy. Produkcja jest zgodna z GMP i FDA, certyfikowana zgodnie z DIN ISO 9001 oraz z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa
 

Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie