Podstawowy element opakowań leków

Informacje o prawidłowym przyjmowaniu i dawkowaniu, możliwych zagrożeniach i działaniach niepożądanych lub prawnie wymagane informacje są obowiązkowe w przypadku produktów farmaceutycznych. Najważniejszym źródłem informacji dla lekarzy, farmaceutów i pacjentów jest ulotka dołączana do opakowania. Dzięki temu stanowią one elementarny składnik opakowań farmaceutycznych.

Wymagania stawiane ulotkom dołączanym do opakowań stale rosną. Ze względu na tak zwaną „wytyczną dotyczącą czytelności” teksty wymagają do 30 procent więcej miejsca, ponieważ muszą być czytelne. Ponadto, coraz częściej stosuje się ikony lub zdjęcia, które wspierają przyjmowanie i stosowanie terapii. Wszystko to zwiększa powierzchnię ulotki i prowadzi do zwiększenia formatów, które nie mogą być już produkowane przy użyciu konwencjonalnych procesów i schematów składania.

Dlatego Faller Packaging oferuje szeroką gamę ulotek do opakowań spełniających różne potrzeby, które można łatwo zintegrować z linią pakującą. Pozwala to na wygodne i niezawodne dostarczanie pacjentom wszystkich potrzebnych im informacji.

Dzięki naszym dwóm zakładom produkcyjnym w Binzen na południu Badenii i Debreczynie na Węgrzech dysponujemy dużymi mocami produkcyjnymi – w ten sposób zapewniamy niezawodne dostawy. Produkcja jest zgodna z GMP i FDA, certyfikowana zgodnie z DIN ISO 9001 oraz z najwyższymi standardami jakości i bezpieczeństwa. Stosujemy się również do wytycznych ECMA Best Practice Guidelines for Secondary Packaging, aby zapewnić, że nasze opakowania spełniają najwyższe standardy w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa i wydajności.

Razem na rzecz rozwiązania

Zaprojektuj z nami swoją idealną wkładkę do opakowania

Firma Faller Packaging dostarcza wkładki do opakowań w indywidualnych rozmiarach, formatach i z różnych materiałów, dostosowane do produktu oraz procesów i warunków produkcji. 
Zapoznaj się z wieloma możliwościami dzięki naszemu przykładowemu folderowi, opartemu na 14 różnych przykładowych wkładkach do opakowań.

Służy on jako narzędzie do wyboru i opracowania idealnej ulotki i pozwala na wcześniejsze porównanie różnych materiałów. W ten sposób można określić swój idealny typ i wybrać ten, który najlepiej nadaje się do Twoich celów.  Oczywiście służymy Państwu radą.

ZAMÓW TERAZ DARMOWĄ PRÓBKĘ FOLDERU!

Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.