Abyśmy mogli jak najlepiej spełniać oczekiwania naszych klientów, potrzebujemy ludzi, którzy nie zadowalają się  dotychczasowymi osiągnięciami, lecz takich którzy stale szukają sposobów na doskonalenie swoich kompetencji. Jeśli lubisz podejmować nowe wyzwania w celu ciągłego samorozwoju i rozwoju naszej firmy, Faller Packaging jest właściwym miejscem dla Ciebie.
 

Powinieneś również myśleć i działać w sposób zorientowany na pracę zespołową, ponieważ nasza kultura korporacyjna opiera się na wzajemnym szacunku, otwartej wymianie pomysłów i konstruktywnej komunikacji.

Po prostu lepiej. Zawsze do przodu. Razem.
To wartości, którymi się kierujemy. Wcielamy je w życie każdego dnia dzięki siedmiu zasadom pracy, do których należą m.in. ciekawość, zorientowanie na klienta i duch zespołowy. Ty też możesz wnieść swoje umiejętności z korzyścią dla naszej #FallerFamily!

 

Wysoka jakość i innowacyjne rozwiązania -  w Faller Packaging osiągamy to razem.
 
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.