Powstanie firmy
2006 - w wyniku otwarcia nowego zakładu, który specjalizuje się w produkcji etykiet samoprzylepnych.
Produkt
Ekspert w produkcji etykiet samoprzylepnych w druku cyfrowym.
Pracownicy
W Schopfheim na produkcji i w administracji zatrudnionych jest łącznie 120 pracowników.

Wrażenia związane z lokalizacją

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Michael Kuhn-Sonnenfroh
Director Operations Labels
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.