Zakład w Schopfheim jest odpowiedzialny za rozwój, produkcję i sprzedaż etykiet samoprzylepnych

Od początku 2022 r. nowa organizacja z nowymi obowiązkami zapewnia jeszcze większą koncentrację na kliencie.
"Reorganizujemy naszą organizację, aby w przyszłości móc bardziej indywidualnie reagować na każdego klienta, a więc przekształcamy się z dostawcy w partnera dla naszych klientów".

Wspólnie z klientem firma Faller analizuje jego potrzeby i specyficzne wymagania oraz dostępne rozwiązania dla istniejących i przyszłych wyzwań i procesów. Następnie firma Faller Packaging dostosowuje organizację i przepływy pracy oraz optymalizuje interfejsy. Umożliwia to zoptymalizowanie etapów przetwarzania i stworzenie cyfrowego łańcucha dostaw dostosowanego do potrzeb klienta.

Ze względu na szeroką gamę wariantów, pionowy zakres produkcji i obowiązujące wymagania przemysłu farmaceutycznego, etykiety samoprzylepne należą do najbardziej wymagających produktów w Faller Packaging.

Powstanie firmy
2006 - w wyniku otwarcia nowego zakładu, który specjalizuje się w produkcji etykiet samoprzylepnych.
Produkt
Ekspert w produkcji etykiet samoprzylepnych w druku cyfrowym.
Pracownicy
W Schopfheim na produkcji i w administracji zatrudnionych jest łącznie 120 pracowników.

Wrażenia związane z lokalizacją

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Director Business Unit Labels Matthias Schmieder
Matthias Schmieder
Director Business Unit Labels
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.