Powstanie firmy
Założona w 1882 r. przez August Faller. Faller Packaging posiada dwa oddziały w Waldkirch.
Produkt
Ekspert w produkcji pudełek składanych i produktów łączonych.
Pracownicy
W Waldkirch w dziale produkcji i administracji pracuje łącznie 570 pracowników.

Osoba do kontaktu w danym zakładzie

Peter Ganter ist Werksleiter in Waldkirch
Peter Ganter
Director Operations Folding Cartons
Masz pytania?
Jesteśmy tu dla Ciebie
Welcome! Please select your preferred language. Your preference will be saved for future visits.
Willkommen! Bitte wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache. Ihre Präferenz wird bei zukünftigen Besuchen gespeichert.
Bienvenue ! Veuillez sélectionner votre langue préférée. Votre préférence sera enregistrée lors de visites ultérieures.
Witamy! Wybierz preferowany język. Twoje preferencje zostaną zachowane do przyszłych wizyt.
Velkommen! Vælg venligst dit foretrukne sprog. Din præference gemmes til fremtidige besøg.